Een andere vorm van architectuurkritiek

Doorzichtige gebouwen


De moderne architectuur uit het begin van de twintigste eeuw wou helder, kaal en puur zijn. Op die manier wilde ze de voorafspiegeling vormen van een menswaardige, egalitaire maatschappij. Dat nobele streven is echter niet zonder gevaren. Hilde Heynen schreef een belangwekkende studie over architectuur, de moderniteit, en bouwen als cultuurkritiek.

Weinig Nederlandstalige auteurs kunnen zeggen dat hun werk eerst in het Engels gepubliceerd werd bij de roemruchte MIT Press en pas later in de oorspronkelijke taal verscheen. Dat is nochtans het geval ...