Poëzie

Nooit eerder gepubliceerde bundel van Claus in facsimile-editie


Op het einde van de jaren veertig schreef Hugo Claus de dichtbundel Herbarium . Het werk werd nooit gepubliceerd. Een halve eeuw later blijken maar liefst vier versies van Herbarium bewaard te zijn. Alle vier werden ze opgenomen in een luxueuze facsimile-editie, met uitgebreid commentaar door Clauskenner Georges Wildemeersch.

Meer dan vijftig jaar nadat het geschreven werd, verscheen onlangs een zeer luxueuze, zeer complete en uitgebreide facsimile-editie van Hugo Claus' nooit eerder gepubliceerde dichtbundel Herbarium . De vondst van dit manuscript wijst weer eens op een merkwaardig facet van de schrijver Hugo Claus, dat ik zelf ook heb mogen ervaren. Enkele jaren geleden werkte ik aan een studie over het avant-gardetijdschrift Tijd en Mens , waarvan Claus in 1949 medeoprichter was en gedurende het hele bestaan ...

Niet te missen