WETENSCHAP. Sprekend een dier

Communicatie bij dieren


De Nederlandse K.L. Poll-stichting voor Onderwijs, Kunst & Wetenschap (OKW) organiseert sinds 1990 een jaarlijkse studiedag over taal. Op die ,,taaldagen'' wordt telkens een aspect van de taal behandeld, zoals ,,Het fenomeen vakjargon'' of ,,Taal DigiTaal'', over taal en computer.

Voor 1999 had de stichting het idee om het taalgebruik bij dieren te verkennen. Deze OKW-taaldag lokte tweehonderd toehoorders. De dag werd afgesloten met een avondrondleiding door Blijdorp, de zoo van ...

Niet te missen