KUNST. Allemaal individualisten

Flor Bex maakt inventaris van hedendaagse kunst


De voorbije kwarteeuw was een bewogen tijd voor de beeldende kunst in ons land. Terwijl kunstenaars meer en meer oog kregen voor video, fotografie en computertoepassingen, vond het publiek massaal de weg naar de musea. De Gentse conservator Jan Hoet werd zelfs een televisiester. Een rijk geïllustreerde turf inventariseert wat er na 1975 op artistiek gebied in ons land reilde en zeilde.

Aangeboden door onze partners

Niet te missen