MAATSCHAPPIJ. Alle Menschen werden Brüder

Internet en democratisering


In de overheidsadministratie waar ik vroeger werkte, was het niet gebruikelijk dat je rechtstreeks iets vroeg aan een collega die aan een andere dienst verbonden was. Dat ging zomaar niet, er werd van je verwacht dat je een dienstnota bezorgde aan je eigen directeur, die hem parafeerde en doorstuurde naar de directeur-generaal, waarna de nota terechtkwam bij de directeur van je collega, en uiteindelijk bij de betrokkene zelf.

Aangeboden door onze partners

Niet te missen