PROZA. Ik was achttien in 1830

Hendrik Conscience over zijn jeugd


Hendrik Conscience (1812-1883) publiceerde in 1855 zijn herinneringen onder de titel Geschiedenis mijner jeugd . Daarin verhaalt hij eerst hoe zijn geboorte door zijn vader ervaren werd, hoe hij als zwak en ziekelijk kind opgroeide in Antwerpen en Borgerhout, zijn moeder verloor, naar school ging. Daarna vertelt hij hoe hij zich, nog geen achttien jaar oud, als vrijwilliger bij het Belgisch leger in oprichting ging aanmelden en in de periode van de omwenteling van 1830 een aantal veldtochten meemaakte.

Aangeboden door onze partners

Niet te missen