recensie

RUUD STOKVIS. Concurrentie en beschaving. Ondernemingen en het commercieel beschavingsproces. Boom, 248 blz.

In de jaren tachtig had men het wel eens over het ,,economisch imperialisme in de sociale wetenschappen''. Het ging dan over de spectaculaire grensoverschrijdingen die vanuit de economische faculteiten werden ondernomen. Economen begaven zich in groeiende mate op terreinen die tot dan toe het jachtgebied van sociologen, psychologen of politicologen vormden. Ze pasten hun specifieke interpretatiekader - de rationeel handelende actor die kosten en baten afwegend zijn eigenbelang nastreeft - toe op onderwerpen als misdaad, familie of stemgedrag. Dat leverde vaak provocerende, en alleszins prikkelende nieuwe inzichten op.

Vandaag is er een tegenbeweging aan de gang. Binnen de economie krijgt men meer oog voor de blinde vlekken van het perspectief van de homo economicus. Vanuit de andere sociaal-wetenschappelijke disciplines durft men al eens een omgekeerde annexatiebeweging ...

Niet te missen