Recensie

KOEN VIDAL. Op de deurmat van Europa. Reis langs de grenzen van het vluchtelingenbeleid. Houtekiet, 128 blz.

Vaak is het makkelijker om er geprononceerde meningen op na te houden naarmate je minder van een onderwerp afweet. Dat is zeker zo als het over het vluchtelingenbeleid gaat. Op het eerste gezicht ligt voor velen de oplossing - de grenzen dicht of de grenzen open - voor de hand. Pas wanneer je je verdiept in de complexiteit van het dossier, wordt duidelijk hoe uitzichtloos die gemakkelijkheidsoplossingen zijn.

Aangeboden door onze partners

Niet te missen