PROZA. Er broeit iets onder de Vlaamse klei

Nieuwe dorpskroniek van Bart Plouvier

Bart Plouviers proza is één lange optocht van bizarre verdoolden en dat is in zijn nieuweling niet anders. De biechtspiegel draagt de kwalificatie ,,roman'' op het voorplat, maar is dat eigenlijk niet. Een plot is ver te zoeken: deze ,,roman'' is een verzameling sfeerschetsen en portretten, maar dan met de consistentie van een geslaagde roman.

Aangeboden door onze partners

Niet te missen