Robert Crais - Eerherstel


Met Eerherstel (De Boekerij, 398 blz., 665 fr.) maakt de Amerikaan Robert Crais zijn debuut in het Nederlandse taalgebied. Het boek is het achtste deel van een in 1987 gestarte reeks rond de privé-detectives Elvis Cole en Joe Pike. Met het vorderen van de serie groeide Crais' behoefte aan meer diepgang.

In Eerherstel doorbreekt de auteur de beperkingen van het hardgekookte genre en schotelt hij de lezer een geslaagde combinatie voor van detectiveverhaal, politieroman en thriller. Terugblikken werpen ...

Niet te missen