Frank Delaney - Slagveld


De hoofdfiguur van Slagveld (Bruna, 319 blz., 725 fr.) van Frank Delaney is niet meteen een onversaagde held. Meermalen plast hij letterlijk in zijn broek van angst of treffen we hem in onzekerheid aan, zich uitend in zinnen die beginnen met ,,Had ik nu maar...'' of ,,Was ik nu maar...''.

Het is ook niet niks wat de deftige architect Nicholas Newman voor zijn kiezen krijgt. Nauwelijks bekomen van een gewelddadige ontmoeting met hooligans - wat zijn eerste natte broek oplevert - moet hij ...

Niet te missen