THRILLER

Beste vrienden


,,Vroeger zei men altijd dat er achter ieder groot vermogen een misdrijf verborgen zit,'' merkt een collega op tegen inspecteur Kurt Wallander in De man die glimlachte (De Geus, 447 blz., 998 fr.) van Henning Mankell.

Wallanders aanvankelijke scepsis tegen die uitspraak verdwijnt naarmate zijn onderzoek naar twee moorden vordert. De moorden vormden trouwens de aanleiding voor Wallanders hernieuwde intrede bij het politiekorps ...

Niet te missen