De mens als brokkenpiloot

Tim Flannery's monument voor uitgestorven diersoorten


In de loop der tijden heeft de aarde 445 miljoen soorten levende organismen de revue zien passeren, waarvan de meeste alweer zijn uitgestorven. De jongste 48 millennia heeft de mens daar aardig toe bijgedragen. Met zijn boek Een gat in de natuur wilde de Australische paleontoloog Tim Flannery een monument oprichten voor de talloze dieren die de afgelopen eeuwen voorgoed zijn verdwenen.

Sinds miljoenen jaren biedt de aarde een forum voor het leven. Het resultaat is een dieren- en plantenwereld waarvan zelfs specialisten niet kunnen zeggen uit hoeveel soorten ze bestaat. 1,7 miljoen planten en dieren zijn gecatalogeerd en van een Latijnse naam voorzien, maar er zijn nog zoveel onbekende insecten en micro-organismen dat volgens sommigen het aantal soorten moet worden afgeklokt op tussen de tien á dertig miljoenPaleontologen zijn de laatsten om van die veelzijdigheid te schrikken ...

Niet te missen