1 goed idee van Jean-Jacques Rousseau

Ik voelde mij onlangs een beetje triest en een goedbedoelende vriend zei me (we zaten op dat moment in een bedrijfscafetaria), ,,Weet je, Elaine [hij heeft moeilijkheden met mijn naam], jouw probleem is dat je te veel nadenkt.'' Later, terwijl ik in mijn eentje een yoghurt opat, viel me ineens te binnen dat er twee diametraal tegenover elkaar staande visies bestaan over problemen en denken: sommige mensen suggereren dat we veel nadenken als we veel problemen hebben. Anderen suggereren dat we een hoop problemen creëren wanneer we zo veel nadenken. Wie moet je gelijkgeven?

De Zwitserse filosoof Jean-Jacques Rousseau (1712-1778) beweerde resoluut dat denken ons hoofdpijn bezorgt. Dacht Hamlet zoveel na omdat hij problemen had, of had hij problemen omdat hij te veel nadacht? Rousseau zou het laatste zeggen, want hij beschouwde denken als een ziekte die de problemen, die ze pretendeert te kunnen oplossen, voorafgaat en juist uitlokt. Denken was een vorm van psychologische hypochondrie - alleen wanneer Hamlet dacht dat hij pijn had, voelde hij effectief pijn. Rousseau ...

Niet te missen