DE TINNEN SOLDAAT. Intellectueel vermaak

Open je ogen, zeiden ze, ontwaak. Neem nu de psychoanalyse: hoog tijd om te beseffen dat die de afgelopen maanden definitief is afgedankt en afgeslacht, althans in Vlaanderen.

De aanleiding was een boek van Geert Magiels over het brein. Ik heb dat niet gelezen, ik las wel een paar recensies ervan (onder meer door Pieter van Dooren in SdL 2-12-99), een opinieartikel van Magiels ( De Morgen 15-12-99), en twee columns van Geert Lernout in De Morgen Boeken - allemaal stukjes die zijn geschreven in een van elke twijfel gereinigde toonaard.

De voornaamste stelling luidt dat de psychoanalyse wetenschappelijk onhoudbaar is. Eigenlijk denk ik er niet aan om dat te betwisten, maar betekent het noodzakelijk dat je met de traditie van Freud niets meer kunt aanvangen? Ik grabbel even in een diepere laag van mijn knipselarchief en vind een behartenswaardige tekst van Patricia de Martelaere over ,,Het gewicht van Freud'' (SdL 11-12-97).

Daarin staat bijvoorbeeld dat ,,de theorie van het onbewuste ook een algemene verklarende waarde [heeft ...

Niet te missen