Mijn meneer mijn vriend

Ted van Lieshout heeft zich in zijn gedichten nooit beziggehouden met de kleine, vaak anekdotische aspecten van het kinderleven (jeugdpuistjes, vluchtige verliefdheden, ruzie met mama, zieke oma, dood van een huisdier). Bij hem geen ,,couleur locale'' van de kinderziel. Hij schrijft over zijn hoogstpersoonlijke emoties: verlangen, ontgoocheling, verdriet, eenzaamheid, ellende. Hij dicht over het leven, bij voorkeur over de schaduwzijden ervan.

In de bundel Zeer kleine liefde geeft hij een psychisch-poëtisch verslag van zijn relatie met een oudere man toen hij twaalf was.

Aangeboden door onze partners

Niet te missen