De wilde dolfijnen van Rachel Smolker

De kleine kantjes van Flipper


© reuters
Dolfijnen zijn vrolijke klanten. Het zijn intelligente dieren met een hoge aaibaarheidsfactor en dat maakt hen ongemeen populair. De Amerikaanse biologe Rachel Smolker volgde vijftien jaar lang het doen en laten van wilde dolfijnen. In het boek dat ze daarover schreef, schetst ze een genuanceerd beeld van deze diersoort en ontkracht ze enkele hardnekkige misvattingen. Dolfijnen kunnen gemeen, zelfzuchtig en door en door politiek incorrect zijn, zo blijkt.

Kinderen kun je laten geloven dat dolfijnen in een tent leven. Het bewijs stond destijds een eind verderop in mijn straat. Daar werd in 1971 een handvol dolfijnen gehuisvest onder een wit koepelzeil. ...

Niet te missen