Nederlanders verzorgen kritische leeseditie

INTERVIEW. Elsschot zonder fouten


De boeken van Willem Elsschot bevatten, in de vorm waarin ze nu al decennia circuleren in scholen, boekhandels en bibliotheken, talrijke zetfouten, weglatingen en andere slordigheden die de beschikbare versies doen afwijken van wat de auteur heeft bedoeld. Aan het Constantijn Huygens Instituut in Den Haag wordt sinds 1995 gewerkt aan een gerestaureerde, betrouwbaardere uitgave van Elsschots verzameld werk. Dit najaar verschijnen de eerste twee delen. Een gesprek met Peter de Bruijn en Wieneke 't Hoen, twee Elsschotspecialisten en -restaurateurs.

Wieneke 't Hoen leidde het Elsschotproject van het Constantijn Huygens Instituut van 1995 tot eind 1998. Daar is ze toen opgevolgd door Peter de Bruijn, die eerder een wetenschappelijke editie van ...

Niet te missen