Langverwachte biografie van Richard Minne

De filosoof met de geit


Richard Minne
©rr
Reve geeft ootmoedig toe door hem beïnvloed te zijn. Elsschot noemde hem een 'tedere woestaard' en een 'snikkende vloeker'. Toch zijn Vlaanderen en Nederland de dichter Richard Minne (1891-1965) goeddeels vergeten. Dat is jammer, zonde zelfs. Met De vrijheid nog veroveren van Marco Daane krijgt de 'filosoof met de geit' eindelijk waarop hij recht heeft: een prestigieuze, fraai uitgegeven biografie die mens, werk en tijd recht doet. ,,'t Geluk glipt door de mazen en het Leed blijft aan den stok.''

De in Vlissingen geboren Marco Daane (1959) is al vele jaren een vurige pleitbezorger van Minnes werk. Hij studeerde taal- en letterkunde aan de Hogeschool Rotterdam. Samen met de Vlaming Yves T'Sjoen ...