Elsschot tussen Vlaanderen en Nederland

Een paternoster is geen rozenkrans


'Ik heb dan ook hooren verluiden, dat deze auteur eigenlijk een Vlaming zou wezen, en het musch-vlugge van zijn schrijftrant zou die bewering over zijn afkomst kunnen staven, indien tenminste zijn taal maar niet even zuiver Noord-Nederlandsch als die onzer beste levende schrijvers waar!' Zo schreef Willem Kloos over het Nederlands van Willem Elsschot. De auteur met de musch-vlugge schrijftrant mocht dan wel een Antwerps pratende Antwerpenaar zijn, in zijn literatuur streefde hij naar een klassiek, 'zuiver' Nederlands.

Al in de eerste brief die wij van Elsschot kennen, geschreven toen hij een jaar of vijftien was, komt zijn visie op taal, het flamingantisme en de Vlaamse Beweging naar voren. Op het voorstel van zijn ...

Niet te missen