Ten geleide. Willem Elsschot


Willem Elsschot
©rr
Op 31 mei 1960 overleed Willem Elsschot. Dat is het afgelopen jaar met allerlei tentoonstellingen en publicaties herdacht. Het Willem Elsschotjaar besluit met twee groots opgevatte Elsschotmanifestaties: in Antwerpen aanstaande zaterdag 12 mei, en in Amsterdam op 27 mei. Voor de Standaard der Letteren een aanleiding om, in nauwe samenwerking met het Willem Elsschotgenootschap, wat extra aandacht te besteden aan een van Vlaanderens belangrijkste schrijvers uit de twintigste eeuw.

Elsschot was de eerste Vlaamse schrijver die in Nederland de prestigieuze Constantijn Huygensprijs kreeg (1951). Hij was er niet weinig trots op. In zijn dankwoord bij de prijsuitreiking omschreef Elsschot ...

Niet te missen