BIOGRAFIE. 'Een naïef, goed manneke'

Weinig vernieuwende biografie van Antoon Coolen


Antoon Coolen
©rr
Het werk van de Nederlandse schrijver Antoon Coolen (1897-1961) is -- net zoals dat van Felix Timmermans -- katholiek en streekgebonden. Zijn leven is nu te boek gesteld. Antoon Coolen. Biografie van een schrijver bevat weliswaar interessante informatie over Coolens werk en over het Nederlandse katholieke milieu tijdens het interbellum, maar biedt geen vernieuwende visie op het oeuvre van de auteur. Een gemiste kans, vindt onze recensent.

Aangeboden door onze partners

Niet te missen