AUTOBIOGRAFIE. Een plotseling verlangen naar een cadmiumbol

Oliver Sacks' chemische jeugd


Oliver Sack
©rr
IN de verantwoording aan het einde van zijn autobiografie vertelt Oliver Sacks hoe hij voor het schrijven niet alleen zijn oude chemieboeken te voorschijn haalde, maar er ook een heleboel nieuwe kocht, zijn keuken vol chemische tabellen hing, vermaarde scheikundigen ontmoette, in mijnschachten afdaalde en zijn kantoor volstouwde met draadspoelen, batterijen, spectroscopen, chemicaliën en mineralen.

Aangeboden door onze partners

Niet te missen