INTERVIEW.'Eindelijk: een westers journalist'

Anthony Loyd over oorlogsverslaggeving op het scherp van de snede

Anthony Loyd waagde zich als oorlogscorrespondent voor The Times in vuurhaarden waar weinig journalisten hem voorgingen. Hij trok op met een Kroatische militie in Sarajevo en sloeg de goede raad om uit Tsjetsjenië weg te blijven in de wind. Hij schreef zijn ervaringen neer in My War Gone By, I Miss It So , waarvan de vertaling Mijn voorbije oorlog, ik mis hem zo pas uitkwam.

,,Oorlog is de dominante god van de twintigste eeuw. Een god met meer macht om beschavingen te breken dan daarvoor ooit mogelijk was. Als Brits officier heb ik in Noord-Ierland gediend en deelgenomen aan de Golfoorlog, maar dat was nog kinderspel. Daarna was ik als verslaggever in oorlogstijd onder andere in Bosnië, in Afghanistan, in Algerije, in Sierra Leone en in Tsjetsjenië. Bosnië was mijn eerste échte oorlog, de oorlog die mij gedefinieerd heeft. Een eerste oorlog is als ...

Niet te missen