VERSGEPERST

Kort literair nieuws, over Streuvels, Cremer en herdrukken door de uitgeverijen

  • Toen Stijn Streuvels ' roman De teleurgang van den Waterhoek in 1927 verscheen vond priester en literair criticus Joris Eeckhout dat, in de kolommen van De Standaard , misschien Streuvels' ,,schoonste en rijpste werk''. Zijn collega-priester Arthur Boon, professor en voorzitter van het Davidsfonds, vond het even goed een ,,sterk en machtig werk'', maar hij maakte wel een ernstig zedelijk voorbehoud: de primitieve mensen die Streuvels beschreef bleken helemaal los van God ...
  • Niet te missen