Twintig jaar Het verdriet van België

De Grote Verhalen


'Muziek in de Vlaanderenstraat' (James Ensor, 1891)
© MSKA
In Het verdriet van België komen heel wat van Claus' thema's en bekommernissen samen: het katholicisme, het nationalisme, de Vlaamse bekrompenheid en plantrekkerij. Mark Cloostermans trof er nog een ander belangrijk motief in aan: wantrouwen jegens idealisme.

Het verdriet van België is een boek vol anekdotes. Er gebeurt enorm veel, maar het is onmogelijk een samenvatting te geven, of een eenvoudige plot uit de chaos te destilleren. Veel verhaallijnen zouden ...