De stappen van de wetenschap

De wetenschapsleer van Christiaan Sybesma


CHRISTIAAN Sybesma is emeritus hoogleraar fysica, biofysica en wetenschapsfilosofie aan de VUB en aan de universiteiten van Leiden en Illinois. Hij is duidelijk bezeten van de vraag, of er een werkelijkheid buiten de mens bestaat en, zo ja, of we die ook kunnen kennen. Daarmee zit hij niet alleen op het snijpunt van natuurwetenschappen en filosofie, maar ook midden in een wetenschappelijke revolutie die al begon aan het einde van de negentiende eeuw, maar waarvan de draagwijdte nog niet tot het publieke bewustzijn is doorgedrongen.

Aangeboden door onze partners

Niet te missen