Berekend risico

DE regering-Verhofstadt gebruikt de budgettaire meevallers die de economische hoogconjunctuur oplevert om geld uit te trekken voor nieuwe projecten. De burgers zullen dat als welkom ervaren na de vele opeenvolgende besparingsjaren.

Het alternatief was de extra beschikbare middelen te gebruiken om de staatsschuld versneld af te bouwen. Verhofstadt en zijn ploeg hebben besloten dat niet te doen. Zij willen de bevolking tonen dat ze een ander beleid willen voeren.

Het zou overdreven zijn de ...

Niet te missen