Land van regelaars

DE kans bestaat dat bulldozers vandaag inrijden op een fors uitgebouwde villa in Meise. Het bewuste bouwwerk is volstrekt illegaal opgetrokken op de plaats waar vroeger een stal stond, in het raam van het algehele alles-kan-gevoel dat hier te lande zo diep is doorgedrongen. Gewestplannen, structuurplannen, bouwvergunningen, dat is allemaal iets voor bureaucraten met te veel tijd. Als je echt wil, zet je een huis of bungalow op de zelfgekozen plaats; het beschermde landschap is er voor anderen ...

Niet te missen