Niet verliefd

DE Belgische sociale partners - vakbonden en werkgeversorganisaties - lijken op een paar dat bijna uiteenging. Na veel gesprekken en bemiddelingen, gestimuleerd door schoonmoeder regering die wat achter de hand had, en vooral terwille van de kinderen - de bedrijven en bedrijfstakken - besloten ze toch maar bijeen te blijven. Ze maakten afspraken over belangrijke wrijvingspunten . Ze letten erop elkaar niet voor het hoofd te stoten, maar van openlijke blijken van genegenheid is geen sprake, laat ...