Openheid

WELLICHT stemt vandaag een voldoende grote meerderheid van kamerleden in met de toekenning van gemeentelijk stemrecht aan burgers van de Europese Unie (EU).

De politieke voorwaarden die daaraan gekoppeld werden, zijn niet die waaraan de Vlamingen de voorkeur gaven; premier Jean-Luc Dehaene vond die wat te moeilijk; hij gaf er de voorkeur aan de steun te zoeken van het FDF en de PRL, die de zaak daarmee nog wat meer in het voordeel van de Franstaligen draaiden.

Die strijd is gestreden. De ...

Niet te missen