Te klein

DAt de Vlaamse overheid haar regeldrift moeilijk kan intomen, weten niet alleen de gemeenten en OCMW's. Ook de Vlaamse ondernemers ondervinden dat. De belofte die minister-president Luc Van den Brande eergisteren deed om schroomvoller op te treden tegenover de gemeenten, is een goede stap. Maar er moet er nog een volgen, voor de ondernemingen.

Tegenover de gemeenten is ook meer nodig dan schroom. In veel domeinen draagt de Vlaamse overheid de beleidsuitvoering via decreten en besluiten over ...

Niet te missen