Agrarische archeologie

ER is een gelijkenis tussen de varkenssector en de spoorwegen. Ze blijven beide aanpassingen uitstellen die absoluut nodig zijn en zullen beide vroeg of laat het deksel op de neus krijgen.

De explosie van ongenoegen over de vertragingen en de overbevolkte treinen is wat weggeëbd. Er zijn wat verbeteringen aangebracht, andere problemen zijn weggemoffeld. Op veel lijnen blijven de redenen voor het klanten-ongenoegen echter onverminderd bestaan. De spoorwegmaatschappij weigert de noodzakelijke ...

Niet te missen