Agenda bepalen

VLAANDEREN moet zich niet langer verzetten tegen de ondertekening, door België, van het minderhedenverdrag van de Raad van Europa.

Dat verdrag definieert niet wat zo'n minderheid is, maar het is duidelijk bedoeld voor minderheden in het voormalige Oostblok. De FDF-lobbyisten, met de meeste Franstalige politici in hun kielzog, lopen sinds het voor hen catastrofale einde van de Columberg-story, storm voor dit verdrag. Ze hopen nadien aan de wereld te kunnen aantonen dat de Franstaligen die ...

Niet te missen