Tempoverlies

LUC Van den Bossche, de nieuwe federale minister van Binnenlandse Zaken, legt vandaag zijn visie op het asielbeleid voor aan de ministerraad. De uitkomst is voorspelbaar.

Ten gronde kan aan het asielbeleid niets worden gewijzigd. Er zal alleen wat worden gevijld aan de begeleiding van uitgeprocedeerden en aan de methoden die bij verdrijving van het grondgebied worden gehanteerd. Het gehate kussentje zal verdwijnen.

Maar Van den Bossche zal niet afwijken van het beleid van zijn voorgangers ...

Niet te missen