Weggegomd

EIND '91 ondertekende de toenmalige ontslagnemende premier Wilfried Martens het verdrag van Maastricht. Haast zeven jaar later blijkt dat België nog altijd niets heeft gedaan om de bepaling van het verdrag over het gemeentelijk stemrecht voor Europeanen in de eigen wetgeving op te nemen. Een droevige vaststelling die België nu een veroordeling oplevert van het Europese Hof. Droevig omdat de gang van zaken in meer dan één opzicht karakteristiek is.

Natuurlijk is dit een ...