Zielig

GUY Spitaels is wellicht de laatste politicus die nog kan pogen gebruik te maken van de politieke onschendbaarheid-oude stijl. Die hield in dat een politicus niet kon worden aangepakt door het gerecht, tenzij zijn collega's ermee instemden. Het gebeurde dus zelden of nooit.

Die tijd is in principe voorbij. Die flagrante ,,bescherming'' van politici is afgeschaft. Spitaels kan dat oude voorrecht nog genieten omdat de feiten waarvan hij verdacht wordt, plaats hadden voor die nieuwe wet.

Spitaels ...