Opheldering

ER zijn vergelijkingen te trekken tussen de politiehervorming en de fusies in de bankwereld. In beide gevallen gaat het om structuren die elkaar jarenlang beconcurreerden maar die nu moéten fuseren. Waarom? Omdat ze afzonderlijk hun taak niet meer aankúnnen.Zowel in de banken als in de politiediensten zijn er krachten die zich verzetten tegen fusie. Ze doen node afstand van de eigen werkwijzen, van het eigen personeels- en beloningsbeleid; ze laten niet graag anderen werken met de ...