BRUSSEL -- Het prachtige weer van eind vorige en begin deze week bracht ons al wat in vakantiestemming. En ja hoor, binnen precies zes weken is het zover. Dan lonken enkele weken zalig niets of totaal iets anders doen voor heel wat landgenoten. Maar wat als je plots ziek wordt en dus niet, of maar gedeeltelijk van je vakantie kan genieten?

Gewoon pech gehad? Ben je die dagen gewoon kwijt? Of bestaat er een mogelijkheid om een aantal vakantiedagen om te zetten in ziektedagen en zo nog iets te redden?

Luc Coppens
©mh

Wie zich een paar dagen voor zijn of haar geplande vakantie niet lekker voelt, kan best niet te lang wachten om naar de dokter te gaan. Als blijkt dat je effectief ziek bent voor je aan je vakantie begint, heb je het recht om de geplande vrije dagen die tijdens je ziekteverlof vallen later op te nemen. Ze zijn dus niet verloren.

De sociale wetgeving gaat ervan uit dat je ziekte je verhinderd heeft om op het geplande ogenblik met vakantie te vertrekken. Bijgevolg verlies je het recht op die dagen niet. Je doet er wel goed aan de werkgever erop te wijzen dat je vakantie had gepland als je hem je ziektebriefje bezorgt. Hetzelfde geldt uiteraard bij een eventuele verlenging van je ziekteperiode die dan met een volgende ziektebriefje wordt aangetoond.

En als je ziek wordt als de vakantie al begonnen is? Dan is er geen sprake van dat je ziekte je verhindert om vakantie te nemen. Je was immers al met vakantie toen de eerste symptomen opdoken. Wie ziek wordt tijdens zijn of haar vakantie heeft pech. De vakantiedagen die je in je bed of als een koortsige zombie doorbrengt, zijn onherroepelijk verloren. Tenzij je werkgever een geste doet, maar daar hij juridisch uiteraard niet toe verplicht.

Velen laten hun vakantie beginnen op een maandag, met de bedoeling om de zaterdag voordien al te vertrekken. Wat gebeurt er als je tijdens het weekeinde griep krijgt? Hier geldt dezelfde regel. Je bent ziek geworden voor je formeel aan je vakantie bent begonnen. Dat je in de praktijk al met vakantie was vertrokken en in het zuiden van Frankrijk bent ziek geworden, doet niet ter zake. Je kon per slot van rekening evengoed een weekeinde naar Saint-Tropez gaan en maandag opnieuw komen werken.

Zorg er in dat geval wel voor dat de Franse arts op je briefje vermeldt dat je de woning mag verlaten. Anders kan een controlearts vaststellen dat je niet thuis bent -- tenzij je snel (en ziek) uit Frankrijk naar huis terugkeert -- en ervan uitgaan dat er niet echt iets mis is.

Sommige bedrijven -- en vooral die waar in het weekeinde nooit gewerkt wordt -- doen moeilijk als je pas in het weekeinde ziek werd. De directie argumenteert dan vaak dat de laatste werkdag voor de vakantie begon achter de rug was toen je ziek werd. Dat gebeurt minder voor winkelpersoneel, verpleegkundigen, journalisten en andere beroepen waar zaterdag- en zondagswerk courant is.

Zorg er dus in elk geval voor dat de dokter nauwkeurig de datum, liefst zelfs het uur, vermeldt waarop hij/zij heeft vastgesteld dat je ziek bent. En stel je werkgever meteen -- in de praktijk kan dat waarschijnlijk niet voor maandagochtend -- op de hoogte van je situatie. De eventuele discussie achteraf wordt er een stuk makkelijker door.

En wat als ik in een bedrijf werk dat mij geen keuze laat? In de bouwsector bijvoorbeeld sluiten alle bedrijven in de maand juli. In die periode moet je, zin of geen zin, met vakantie gaan.

Uit de jurisprudentie blijkt dat de vakantieperiode in die gevallen geacht wordt vrijdagavond in te gaan. Wie pas dan ziek wordt, heeft pech.

Maar wie een doktersbriefje heeft met donderdagavond als datum, kan zijn ziektedagen die samenvallen met vakantie wél later opnemen, zelfs als hij of zij dan als enige in het hele bedrijf buiten de normale periode (een stukje) vakantie neemt.

Ten slotte ook nog even vermelden dat voor rust- of recuperatiedagen, die een compensatie vormen voor weekend- en avondwerk, dezelfde regels gelden als voor vakantie. Ook als ze geïsoleerd, dus niet gekoppeld met vakantiedagen, worden opgenomen.