Enkele dagen na de aankoop van een meubel of kledingstuk hebt u daar plots spijt van. Want u vond het elders heel wat goedkoper. Kan u de aankoop in zulk geval nog annuleren?

Het is in de praktijk een vaak voorkomend misverstand te denken dat u elke koopovereenkomst kan annuleren binnen de zeven dagen na de aankoop. Gekocht is immers gekocht. Er bestaat dus niet zoiets als een algemene bedenktijd waarbinnen u op uw beslissingen kan terugkomen. Zo niet zou het voor winkeliers zo goed als onmogelijk worden om handel te drijven.

Niettemin bestaan er op dit beginsel een aantal uitzonderingen. In een beperkt aantal gevallen kan u dus toch nog terugkomen op uw beslissing iets aan te kopen. We zetten de belangrijkste op een rij. Vergeet echter niet dat de hierna opgegeven lijst lang niet volledig is. Er bestaan bijvoorbeeld ook bedenktijden in de sfeer van de kredietverlening aan particulieren, contracten met huwelijksbureaus, enzovoort.

Vooreerst kan u zich alsnog bedenken als u iets aankocht op een beurs, bijvoorbeeld een nieuwe wagen op het autosalon, een bubbelbad op een jaarbeurs. In dat geval beschikt u, voor zover u de aankoop als consument deed, meestal wel over een bedenktijd. Dit tenminste voor zover u het goed in kwestie op de beurs niet contant betaalde en de prijs van het gekochte goed hoger lag dan 8.600 frank.

Meer bepaald beschikt u hier over een bedenktijd van zeven werkdagen vanaf de bestelling. En onder werkdagen moeten alle dagen met uitzondering van zon- en feestdagen worden verstaan. Wat meteen betekent dat zaterdagen wel meetellen bij de berekening van de 7-dagentermijn.

Bent u daarentegen een handelaar en doet u op een beurs een aankoop in het kader van uw handelsactiviteiten (bijvoorbeeld een nieuwe auto voor de zaak) dan beschikt u niet over deze bedenktijd.

Ook bij een verkoop aan huis -- het geval dat een ''leurder'' bij u thuis langskomt -- hebt u in beginsel het recht deze aankoop te annuleren binnen de zeven werkdagen. Tenzij u de verkoper zelf bij u thuis uitnodigde. In dit laatste geval hebt u geen enkele bedenktermijn. Knipt u dus bijvoorbeeld uit de krant of een reclamefolder een bon die u moet invullen en terugsturen om het bezoek van een vertegenwoordiger van een firma te krijgen en u koopt vervolgens van hem iets, dan speelt de bedenktijd niet.

Een aantal sluwe verkopers aan huis trachten overigens van deze uitzondering misbruik te maken. Zij laten u, hoewel zij ongenodigd langskomen, een documentje ondertekenen waarin u verklaart hen te hebben uitgenodigd. En dat document halen ze boven als u achteraf de aankoop nog in vraag gaat stellen.

Ingeval van een verkoop op afstand -- u koopt bijvoorbeeld iets via een postorderbedrijf, tv-shop, het Internet -- beschikt u als consument meestal eveneens over de mogelijkheid op de koop terug te komen. In zo''n geval hebt u eveneens een bedenktijd van zeven werkdagen. En die gaat in, als het tenminste ging om een product en niet om een dienst, de dag na de levering.

In uitzonderlijke gevallen, bijvoorbeeld als de verkoper u niet alle wettelijk vereiste informatie meedeelde, zoals het recht te verzaken of de wijze van teruggave van het product, beschikt u zelfs over een nog langere termijn. Koopt U video''s, cd''s of cd-roms, dan beschikt u ook over de bedenktijd van zeven dagen. Maar u mag in dat geval de verzegeling die rond het product in kwestie zit niet opendoen.

U kan dus niet snel even de cd al beluisteren voor U beslist de koop al dan niet ongedaan te maken.

Wil u een verkoop annuleren, doe dit dan bij voorkeur bij aangetekende brief. En die aangetekende brief dient te vertrekken uiterlijk voor het verstrijken van uw bedenktijd. Loopt een termijn uitgedrukt in werkdagen af op een zaterdag, dan wordt die verlengd tot de eerstvolgende werkdag.

(De auteur is advocaat.)