Aardgas of LPG?

Het meest aantrekkelijke alternatief voor benzine is LPG, of vloeibaar petroleumgas. Met de nieuwe LPG-installaties, die steeds meer vanuit de fabriek worden geleverd, behoort het meerverbruik bijna tot het verleden. Ook het ontploffingsgevaar is tot een minimum herleid. De prijs van LPG hangt echter samen met die van andere fossiele brandstoffen en de olieproducerende landen kunnen eveneens de kraan sluiten.

Vanuit milieustandpunt en ook omdat de sjeiks er minder vat op hebben, is aardgas aantrekkelijker.

Motoren op aardgas stoten minieme hoeveelheden schadelijke gassen uit. Maar het gebruik van aardgas gaat ...

Niet te missen