Homo's en moslims

In Knack van vorige week stelt Gerrit Komrij dat hij homo-af zou willen worden. De schrijver mist de verontwaardiging die zijn geaardheid ooit opriep in de samenleving. Hij voelt zich niet langer lid van een Gideonsbende van uitverkorenen die een restant van het Romeinse Rijk overeind houden in de periode van het christendom. Homoseksualiteit is te banaal geworden: 'Het is nu vadertje en moedertje spelen. De homo's van nu zijn het beste geneesmiddel tegen homoseksualiteit.'

Wat verder in dezelfde Knack illustreert Hans Geybels, oud-woordvoerder van kardinaal Danneels en huidig hoofd van het communicatiecentrum van de Vlaamse Jezuïeten, ongewild waar Komrij het over heeft ...

Niet te missen