Vier middelen om armoede te bestrijden

‘Arm? Ze hebben toch een gsm!'

Armoede is al jaren een ‘beleidsprioriteit', waarom blijven de armoedecijfers dan zo dramatisch, vraagt WIM VAN LANCKER zich af. Zijn antwoord: omdat zowel de overheden als wijzelf tekortschieten in ons doen en denken over armen.

Heel wat lokale verenigingen en vrijwilligers dragen wezenlijk bij aan het bestrijden van het complexe probleem dat armoede heet. Maar zonder ondersteuning van het beleid blijft het dweilen met de kraan ...

Niet te missen