BRUSSEL - De belastingdiensten kunnen de aangiftes van loontrekkenden nog steeds niet verwerken. Er is een probleem met het computerprogramma dat berekent of de belastingplichtige moet bijbetalen of terugkrijgt.
Het ministerie van Financiën kan de gevolgen van de vertraging nog niet inschatten, maar gaat ervan uit dat de terugbetaling geen aanzienlijke vertraging zal oplopen. Het programma, dat tien jaar oud is maar recent werd vernieuwd, zou morgen weer bruikbaar zijn.

De vakbonden klagen dat het ministerie verkeerde prioriteiten stelt. Zo zou het geld dat werd gebruikt voor het tax-on-web-systeem en de aankoop van nieuwe pc's, beter geïnvesteerd zijn in software, aldus de bonden.