BRUSSEL - De Europese Unie heeft woensdag haar lidstaten gemachtigd om wapens te leveren aan de tegenstanders van de Taliban in Afghanistan. Het gaat dan vooral om de Noordelijke Alliantie, die de belangrijkste oppositie is tegen het extremistische regime in Kabul. Dat blijkt uit Europese diplomatieke bronnen.
Deze autorisatie is gebaseerd op een princiepsakkoord dat woensdag werd gesloten door de ambassadeurs van de vijftien EU-lidstaten tijdens een bijeenkomst in Brussel. De ambassadeurs namen deze beslissing zonder dat er een debat aan voorafging, nadat de neutrale EU-landen - Zweden, Ierland en Finland - hun bezwaren hadden laten varen.

Wapens leveren

De lidstaten kunnen dus in de toekomst wapens leveren aan de strijdkrachten die tegen de Taliban vechten. De beslissing moet wel nog het groen licht krijgen van de ministers van Buitenlandse Zaken van de EU, die op 18 november bijeenkomen in Brussel.

De Verenigde Naties hadden in december 2000 de leden, waaronder de EU-lidstaten, een embargo ingesteld op wapenleveringen aan het Afghaanse regime omdat dat het terrorisme steunde. Voorheen was de EU van mening dat dit embargo voor heel Afghanistan gold.