WASHINGTON - De Amerikaanse economie is het afgelopen kwartaal achteruitgeboerd. Het bruto binnenlands product (BBP), dat de totale waarde van alle goederen en diensten die in de VS worden geproduceerd weergeeft, is met 0,4 pct gekrompen. In het tweede kwartaal werd nog een BBP-groei van 0,3 procent genoteerd.
De investeringen daalden de afgelopen drie maand en ook de consumentenbestedingen gingen achteruit. De inkrimping van het BBP duidt aan dat er een eind is gekomen aan de economische expansie in de VS gedurende meer dan tien jaar. Van een recessie is maar sprake als het BBP twee kwartalen na elkaar achteruitgaat.

De 0,4 pct negatieve groei is, hoewel beter dan verwacht, de sterkste daling sinds het eerste kwartaal van 1991. Toen luidde dat het begin van een recessie in.