AALST - Sinds vanmorgen zijn er bij de transportfirma's Superlinercargo uit Vilvoorde en Gul Transport uit Aalst controles aan de gang door het Bestuur van Vervoer te Land van het federaal Ministerie van Verkeer en de Sociale Inspectie. Beide firma's kwamen in opspraak naar aanleiding van het ongeval in de Zwitserse Gotthardtunnel.
Terwijl de sociale inspectie zich concentreert op de toepassing van de sociale wetgeving, kijkt de controledienst van Verkeer zaken na zoals de rij- en rusttijden. De onderzoekers willen ook nagaan wat de precieze band is tussen Gul Transport en Superlinercargo.

Aanleiding voor de onderzoeken zijn berichten dat de 46-jarige Turkse chauffeur van Gul Transport die betrokken was bij het ongeval in de tunnel niet over de nodige papieren beschikte om als chauffeur te werken. Gul Transport zelf had begin september bij Verkeer een vergunning aangevraagd als transportfirma maar deze nog niet bekomen. De Turkse chauffeur reed met een vrachtwagen die Gul Transport bij Superlinercargo had gehuurd.