BRUSSEL - Minister van Sociale Zaken Frank Vandenbroucke reageert in een mededeling verbaasd op de kritiek van zijn Vlaamse collega Mieke Vogels. Vogels vindt dat Vandenbroucke te weinig geld uittrekt voor de rusthuizen. Vandenbroucke pleit nu voor overleg.
Vogels is ongerust over het actieplan palliatieve zorg. Dat voorziet alleen extra geld voor de vorming van personeel, zegt Vogels. "De rusthuizen hebben geen extra geld nodig voor vorming in palliatieve zorg: ze hebben geld nodig voor personeel dat die zorg effectief uitvoert", zo laat Vogels in een persmededeling weten. Vogels suggereert ook dat de federale overheid zich met deze inspanning voor vorming begeeft op het terrein van de Gemeenschapsregeringen.

Vandenbroucke noemt die kritiek 'eigenaardig'. "Het feit dat de bijkomende middelen voor de palliatieve zorg in de rusthuizen in de eerste plaats dienen voor vorming was immers een uitdrukkelijke eis van de Federale Minister van Volksgezondheid, Magda Aelvoet", zo meldt het kabinet van Vandenbroucke.

Vogels had het gisteren ook over de besparingen in de rustoorden. "In vergelijking met 1999 stijgt de inspanning van de federale regering voor de rusthuizen en rustoorden met meer dan 50%", zo reageert Vandenbroucke.