Een Britse diplomaat probeerde tijdens de Tweede Wereldoorlog op eigen houtje een deal te sluiten met Nazi-Duitsland. James Lonsdale-Bryans stelde voor de wereld te verdelen tussen Duitsland en Groot-Brittanië.
De Britse overheid was van de plannen op de hoogte. Ondanks de paniek dat de deal veroorzaakte bij de Britse legertop liet de geheime dienst de diplomaat ongemoeid naar Italië reizen.

Daar sprak James Lonsdale-Bryans met Ulrich von Hassel, de Duitse ambassadeur in Italië. De diplomaat sprak er over het plan de wereld te verdelen tussen Nazi-Duitsland aan de ene kant en Groot-Britannië anderzijds. De Britten zouden het regime van Hitler in Europa ongemoeid laten, terwijl de rest van de wereld de Britten toekwam.

Tot grote ergernis van de Britse machthebbers, die bang waren dat het privé-iniatief van de diplomaat zou uitlekken naar de pers, probeerde Lonsdale-Bryans ook een afspraak te maken met het Amerikaanse leger.

De Britten verwittigden de Amerikanen dat de diplomaat 'onbetrouwbaar, maar niet ontrouw' was.