De reacties op de verlenging van de missie van de drie koninklijke bemiddelaars variëren van voorzichtig optimistisch tot uiterst cynisch.
Open VLD is tevreden

Open VLD-Kamerfractieleider Bart Tommelein is tevreden met de beslissing van de koning om de zoektocht naar een communautaire dialoog voort te zetten. 'Wij hebben altijd gepleit voor een dialoog in wederzijds respect. Een staatshervorming kan er enkel komen door met elkaar te praten. Stoere verklaringen afleggen, helpt daarbij niet', verklaart Tommelein donderdagnamiddag.

MR: 'Taboes opgeven'

Ook de Franstalige liberalen reageren positief. Maar om tot een diepgaande staatshervorming te komen, moeten de Vlamingen en Franstaligen wel hun taboes doorbreken, vindt MR-voorzitter Didier Reynders.

Volgens hem hebben de drie bemiddelaars ervoor gezorgd dat de politieke druk wat van de ketel werd gehaald. 'Langs Franstalige kant zijn de geesten geëvolueerd. Ik hoop dat de Vlamingen zich in dezelfde benadering kunnen inschrijven', aldus Reynders.

Volgens de MR-voorzitter moeten de drie gewesten op een correcte manier en op gelijke voet vertegenwoordigd zijn in de geplande dialoog. Ook de Duitstalige gemeenschap moet daarbij een plaats krijgen. 'Ik zou niet begrijpen dat men deze kans op een echte dialoog zou laten mislukken over de kwestie van vertegenwoordiging', aldus Reynders.

CDH: 'Franstaligen moeten standvastig blijven'

Het CDH is bereid om de onderhandelingen voor een staatshervorming voort te zetten, maar benadrukt tegelijkertijd dat de Franstaligen standvastig moeten blijven. Net zoals CD&V/N-VA formuleren de Franstalige christendemocraten een aantal voorwaarden die aan de andere kant van de taalgrens moeilijk liggen.

De 5 voorwaarden van CDH

1) Een akkoord mag de interpersoonlijke solidariteit en de sociale zekerheid niet in vraag stellen.

2) De fiscale concurrentie tussen de gewesten moet beperkt blijven. Wanneer bevoegdheden worden overgeheveld, moet daar ook de nodige financiering tegenover staan.

3) De hervorming van de financieringswet moet voorzien in de nodige herfinanciering van Brussel en moet tegemoetkomen aan de noden van de Franse gemeenschap en het Waals gewest.

4) De rechten van de Franstaligen in en rond Brussel moeten worden verdedigd.

5) Wat de interinstitutionele dialoog betreft, herhaalt de partij dat alle beleidsniveaus op gelijke voet dienen te worden behandeld. De drie gewesten, de drie gemeenschappen en de federale overheid moeten bij die dialoog worden betrokken, klinkt het.

PS: Staatshervorming om voorrang te geven aan socio-economische

De communautaire problemen moeten opgelost worden via een 'constructieve' staatshervorming die 'levenskwaliteit van alle Belgen, maar met name die van de Walen en Brusselaars, verbetert'. Dat zegt PS-voorzitter Elio Di Rupo.'

Het wordt absoluut noodzakelijk om de communautaire hypotheek te lichten die al meer dan een jaar op ons land weegt en om een periode van stabiliteit te creëren', aldus Di Rupo.

De PS-voorzitter herhaalde nog eens dat de regering zich moet concentreren op de 'dagelijkse problemen van de mensen'. 'De prioriteit moet liggen bij het zoeken naar oplossingen voor de socio-economische uitdagingen', luidt het.

Vlaams Belang ziet geen garantie op grote staatshervorming

Vlaams Belang is niet te spreken over de verlenging van de bemiddelingsopdracht. 'Vandaag wordt bewaarheid wat bij de aanstelling van de drie voorspeld was: ze zijn enkel aangesteld om tijd te winnen, de communautaire perikelen over de vakantie te tillen, en zo het leven van de regering-Leterme nog even te rekken', zegt Joris Van Hauthem, senator en partijwoordvoerder.

De partij hekelt ook de piste voor een 'interinstitutionele dialoog'. Dit is volgens het Vlaams Belang geen dialoog van gemeenschap tot gemeenschap, maar 'een dialoog waarbij ook het Brussels gewest, evenwaardig aan het Vlaams Gewest, kan deelnemen'.

'In dat geval komt Vlaanderen in een één tegen twee-situatie te staan. Het Vlaams Belang kan zich niet voorstellen dat Vlaams minister-president Peeters bereid is in dergelijk scenario te stappen', luidt het. Vlaams Belang herhaalt zijn pleidooi om het Belgische federale niveau op te doeken en plan-B (plan boedelscheiding) in te zetten.

VlaamsProgressieven: 'Vakantie voor politieke kopstukken gered'

Door de verlenging van de opdracht kunnen de politieke kopstukken 'hun belangrijkste taak met bravoure blijven vervullen: het zorgen voor een rustige vakantie voor de politieke kopstukken', zo reageren partijvoorzitster Bettina Geysen en senator Geert Lambert donderdag.

'Tot midden september hebben de echte hoofdrolspelers de tijd om zich regelmatig om te draaien op hun strandlaken. Met bruingetinte huid zullen ze ongetwijfeld veel sneller en adequater de hervormingen van ons land kunnen aanpakken', sneert Lambert. 'Ondertussen huppelt Dewever, zoals steeds, lustig over de door hem zelf vooropgestelde deadlines.'

Voorzitter Bettina Geysen heeft er weinig vertrouwen in dat er in september iets concreets zal voorgesteld worden. Ze voorspelt 'een interinstitutionele dialoog die een potpourri van onderhandelaars en onderhandelingsniveaus zal omvatten en weinig vooruitzichten op structurele vorderingen biedt.'

Lijst Dedecker: uitstel na uitstel

'De deadline van 31 juli brengt zoals verwacht geen rapport met een voorstel of oplossing, maar enkel een 'bereidheid om de werkzaamheden verder te zetten'. Opnieuw uitstel dus', zegt Jean-Marie Dedecker.

'Na het redden van de nationale feestdag is de kolderbrigade er met een zetje van de koning nu ook in geslaagd de vakantie van de excellenties te redden', meent Dedecker. Het rapport van de bemiddelaars krijgt van LDD een 'dikke nul op tien'.

Dedecker schiet nogmaals met scherp op premier Leterme en op het kartel CD&V/N-VA. Leterme laat zich volgens hem door de Franstaligen 'als een mak lammetje naar de slachtbank leiden terwijl de burgers keer op keer in slaap gewiegd worden'. 'Tot op de dag van vandaag heeft de CD&V/N-VA nog geen enkele belofte kunnen waarmaken', aldus Dedecker.

Dat het kartel CD&V/N-VA nu stelt dat zij de gebrekkige vooruitgang van de bemiddelaars betreurt, is volgens Dedecker 'de schaamte voorbij'. En N-VA-voorzitter Bart De Wever verdient volgens hem een 'olympische medaille als beste loze vissertje. Er vallen zelfs geen sardientjes te vangen. De enige die zich wel laat vangen, is De Wever zelf'.

SP.A: 'Federale ploeg bakt er niets van'

Volgens de Vlaamse socialisten is er wederom geen millimeter vooruitgang geboekt in de communautaire discussie. 'De federale ploeg bakt er helemaal niets van', zegt SP.A-voorzitster Caroline Gennez, die oproept een constructieve dialoog te voeren van gemeenschap tot gemeenschap. En daarbij moet ook Brussel worden betrokken, luidt het.

Dat het kartel CD&V/N-VA de stekker er niet wil uittrekken, heeft volgens Gennez enkel te maken met angst om bij verkiezingen zetels te verliezen.

Groen!: 'Ook kartel heeft deadline verlegd'

'Niet alleen de drie onderhandelaars maar ook het kartel CD&V/N-VA heeft vandaag de deadline voor de staatshervorming verlegd', reageert Groen!-ondervoorzitter Wouter Van Besien donderdag.

'Het wordt een constante: keer op keer dreigt de N-VA met deadlines, vervolgens keert De Wever op zijn dreigementen terug. Vandaag heeft het kartel laten weten dat de dialoog moet starten tegen het einde van het parlementaire reces en resultaten moet boeken voor de regionale verkiezingen van 2009', aldus Van Besien.

Dat nu gekozen is voor de Vlaamse verkiezingen als deadline voor resultaten, is volgens Van Besien evenwel een 'intelligente' beslissing. 'Deze deadline heeft twee grote voordelen. Het geeft de onderhandelaars enige ademruimte en het is ook een logische deadline. Zo kunnen de regionale verkiezingen gaan over de invulling van de nieuwe bevoegdheden', luidt het.

Ecolo: 'BHV mag geen wisselgeld zijn'

De beslissing van de koning om het mandaat van de bemiddelaars te verlengen, is volgens de co-voorzitter van Ecolo, Jean-Michel Javaux, verstandig. De communautaire dialoog heeft echter pas kans op slagen indien alle betrokkenen met open geest aan de onderhandelingen beginnen en zich 'niet gedragen alsof ze al campagne voeren voor de regionale verkiezingen van 2009'.

Volgens Javaux zijn sommige voorwaarden van CD&V/N-VA onaanvaardbaar. Hij heeft het over de voorwaarde inzake Brussel-Halle-Vilvoorde en de eis van het Vlaamse kartel om koste wat het kost een interinstitutionele dialoog op poten te zetten die wordt geleid door Kris Peeters en Rudy Demotte, waardoor Brussel over het hoofd wordt gezien. 'Alsof Demotte Brussel zou vertegenwoordigen', zegt Javaux.

Wist je dat je ook zonder abonnement elke maand 3 betalende  plus-artikels kunt lezen?

Meld je aan en lees gratis ›

Vul je e-mailadres en wachtwoord in